Bokningsvillkor

Bokningsvillkor för Färjestads Bed & Breakfast

Bokning

När du bokar skickas en bokningsbekräftelse per e-post till den adress som angavs vid bokningstillfället. Vid bokningen måste du uppge namn, adress, e-postadress, telefonnummer och ankomst- och avresetid Det är ditt ansvar som gäst att kontrollera att bokningsuppgifterna stämmer och att vid felaktigheter så snart som möjligt kontakta Färjestads B&B för rättelse.

För att boka på Färjestads B&B måste du vara minst 18 år. Den som bokar tillsammans med en minderårig är ansvarig för den minderårige vid vistelsen.

Avbokning eller ändringsförfrågningar

Kontakta oss när det gäller önskemål om avbokning eller önskemål om ändringar i aktuell bokning. Vi debiterar ej avbokningsavgift för gäst som meddelar avbokning innan ankomst. Gäst som ej kommer till avtalad bokning utan att kontakta oss faktureras hela beloppet i efterhand.

Villkor för incheckning och utcheckning

Incheckning sker mellan kl 14:00 – 21:00. Kontakta oss om du vill komma senare än 21:00. Utcheckning sker senast kl 11:00 på avresedagen.

Husdjur
Gäster kan ha hund med sig till Färjestads B&B. Kontakta oss gärna innan om du har hund med dig.

Skadegörelse

Gästen är ansvarig för eventuell skada på Färjestads B&B lokaler eller utrustning som beror på oansvarigt uppträdande.

Färjestads B&B är rökfritt. Om gästen röker i våra lokaler debiteras gästen för saneringskostnad.

Ansvar för egendom

Färjestads B&B ansvarar inte för egendom som förvaras i våra lokaler.

Rätt att neka boende

För vår och gästernas säkerhet förbehåller vi oss rätten att neka boende. Uppförande eller om gäst ej har möjlighet att erlägga full betalning för bokning kan vara skäl till vårt beslut att neka boende.

Force Majeure

För de fall bokningen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför gästens eller Färjestads B&B kontroll som Färjestads B&B inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet genomfördes och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är Färjestads B&B fritt från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Övrigt

Vi har en hög ambition att hålla informationen på vår webbplats korrekt och aktuell. Dock kan vi inte påta oss något ansvar för eventuella förluster som direkt eller indirekt har uppstått till följd av användningen av denna information.